EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Dosya
Karar No
Karar Tarihi
2016/9067
27
Haziran
2016
Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli ve 2009/15001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2016/9023
07
Nisan
2016
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar
2013/1
20
Haziran
2013
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
2010/569
29
Haziran
2010
Evrensel Hizmet’in Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete)
2007/11617
16
Şubat
2007
IMT-2000/UMTS Altyapı ve Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme Planına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı (16.02.2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete)
2007/11616
16
Şubat
2007
IMT-2000/UMTS Altyapı ve Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme Planına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı (16.02.2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete)
2006/38
11
Temmuz
2006
28 Temmuz 2006 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Planlama Kurulundan , 11/7/2006 tarihli, 2006/38 sayılı karar : “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)” ve “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”.
2006/10318
05
Nisan
2006
Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanma...
2001/3359
30
Ekim
2001
30.10.2001 tarih ve 2001/3359 sayılı Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin değerlerinin belirlenmesi hususunda Karar (27.12.2001 Tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete)
Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genelİzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine ilişkin Karar
Telekomünikasyon Kanunu hakkında ANAYASA MAHKEMESİ Kararı
Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN'ın Ortak Altyapı Şirketi Kurulmasına ilişkin Açıklaması
Ülkemiz
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun