EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
DANIŞTAY BTK'NIN ERİŞİM SAĞLAYICILAR BİRLİĞİ TÜZÜĞÜNE DURDURMA VERDİ
Basın Bülteni:
 
Danıştay’dan, Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğüne Durdurma!
 
Geçtiğimiz sene Şubat ayında 5651 sayılı internet kanununa torba yasayla eklenen bir madde ile  "Erişim Sağlayıcılar Birliği" kurulması zorunlu hale getirilmişti. Bu Birliğin Tüzüğünü onaylayan  BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından Danıştay’da açılan davada, Danıştay yürütmeyi  durdurma kararı aldı.
 
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın aldığı yürütmeyi durdurma  kararına ilişkin, “Kanun yoluyla Erişim Sağlayıcıları Birliği adında bir Sivil Toplum Kuruluşunun  zorunlu olarak kurulmasını ve zorunlu olarak üye olunmasını doğru bulmuyoruz. Ancak, Kanun gereği kurulacak olan söz konusu Birliğin gerçekten sivil karakterde olması, öncelikle orta ve küçük cirolu işletmeciler olmak üzere tüm işletmecilerin beklenmedik yatırım/harcama risklerinden korunması, adil temsilin sağlanması, TELKODER üyelerinin de aralarında bulunduğu 116 işletmecinin bir araya gelerek oluşturduğu ve “Serbest Grup” olarak adlandırılan işletmecilerin kabul ettiği 
temel ilkelerdi. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan Serbest Grup ESB Tüzüğü, 116 işletmecinin imzası ile birlikte BTK onayına sunulmuştu. Ancak BTK çoğulcu yaklaşımla hazırlanmış olan bu Tüzük yerine, 12 büyük cirolu işletmeci tarafından imzalanmış olan bir Tüzüğü onaylamayı tercih etmişti.
 
Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan ve 12 büyük cirolu işletmeci tarafından imzalanmış olan Tüzük, aşağıdaki sakıncaları içermekteydi:
 
- Yasaya uygun değildi,
- Geniş tabanlı olarak hazırlanmamış, büyük çoğunluktaki işletmeciler göz ardı edilmişti,
- Üyelere eşit oy hakkı verilmemişti, oy hakkı ciro büyüklüğü esas alınarak belirlenmişti,
- Yönetime seçilme hakkı adil değildi, 11 kişilik Yönetim Kurulu üyeliklerinin 9 tanesinin büyük cirolu işletmecilere verilmesi zorunlu tutulmuştu,
- Orta ve küçük ölçekli işletmecileri gereksiz yatırım ve yükümlülüklerden koruyacak maddeler bulunmamaktaydı,
 
Kanun zoruyla da olsa bu Birliğin kurulması ilk defa 116 işletmecinin aynı amaç doğrultusunda bu büyüklükte bir araya gelmesine sebep olmuştur. Serbest Grup çatısı altında 116 işletmeci kendi hakkına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. TELKODER bu mücadelede sadece öne düşmüş ve yol göstermiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün fidanlığını, görmezden gelen bu 
anlayışı değiştirmek için hep birlikte ve her ortamda kararlı mücadelemize devam edeceğiz.
 
Danıştay kararını verdi ve 12 büyük cirolu işletmeci tarafından hazırlanmış olan tüzüğü onaylayan BTK kararının yürütmesini durdurdu! Bu kararla birlikte Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Biraz geç alınmış bir karar olsa da yanlışa dur diyen bu kararın alınmasından dolayı mutluyuz” dedi.
 
Bilgi İçin:
F5 İletişim Danışmanlığı – Telefon: +90 216 349 40 43 / ofishalki@f5-pr.com
Murat Demirok / muratdemirok@f5-pr.com / 0533 730 58 53
 
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun