EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
MEVZUAT
Dosya
RG No
Yayım Tarihi
03
Ağustos
2016
Telsiz Ücret Tarifesi

29739
13
Haziran
2016
Yetkilendirme Yönetmeliği Konsolide Doküman

29769
13
Haziran
2016
Elektronik Haberleşme Altyapısı Ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

29677
07
Nisan
2016
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

29548
30
Kasım
2015
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29548
30
Kasım
2015
Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30
Kasım
2015
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-EK

30
Kasım
2015
Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-EK

29546
28
Kasım
2015
Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29512
29
Ekim
2015
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11
Ağustos
2015
Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarında Revizyon Yapılması

29238
16
Ocak
2015
NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29221
30
Aralık
2014
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30
Aralık
2014
Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar'da değişiklik

24
Ekim
2014
Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

21
Ağustos
2014
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar

29059
13
Temmuz
2014
Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği

29058
12
Temmuz
2014
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

01
Temmuz
2014
Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

28889
23
Ocak
2014
Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28889
21
Ocak
2014
Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28885
17
Ocak
2014
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28742
21
Ağustos
2013
İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

28742
21
Ağustos
2013
İnternet Alan Adları Tebliği

28704
14
Temmuz
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28704
11
Temmuz
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28683
20
Haziran
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28629
26
Nisan
2013
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28678
15
Nisan
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28584
11
Mart
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28569
24
Şubat
2013
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28560
15
Şubat
2013
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28554
09
Şubat
2013
Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28525
11
Ocak
2013
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28510
27
Aralık
2012
Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28409
12
Eylül
2012
Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

28401
04
Eylül
2012
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28363
24
Temmuz
2012
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

28314
05
Haziran
2012
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

28208
18
Şubat
2012
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28207
17
Şubat
2012
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği ve Eki

28207
17
Şubat
2012
EK

28142
14
Aralık
2011
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik

28116
18
Kasım
2011
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28063
23
Eylül
2011
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28038
27
Ağustos
2011
Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

28036
25
Ağustos
2011
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28036
25
Ağustos
2011
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

28036
25
Ağustos
2011
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27959
09
Haziran
2011
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27924
04
Mayıs
2011
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27912
21
Nisan
2011
Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Eki

27912
21
Nisan
2011
EK

27883
23
Mart
2011
Ts Iso/Iec 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27867
07
Mart
2011
Kapıdan Satış Yönetmeliği Değişikliği

27866
06
Mart
2011
Mesafeli Satış Yönetmeliği

27773
02
Aralık
2010
Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Tebliği

27730
15
Ekim
2010
Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

27697
12
Eylül
2010
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

27655
28
Temmuz
2010
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

27644
17
Temmuz
2010
RTUK IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

27527
20
Mart
2010
Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

27482
03
Şubat
2010
Geçiş Hakkı Yönetmeliği

27467
19
Ocak
2010
Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ

27463
15
Ocak
2010
Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği

27404
12
Kasım
2009
Tarife Yönetmeliği

27343
08
Eylül
2009
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

27336
01
Eylül
2009
Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu işletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

27276
02
Temmuz
2009
Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği

27271
27
Haziran
2009
Numaralandırma Yönetmeliği

27241
28
Mayıs
2009
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

27060
20
Kasım
2008
Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

5809
05
Kasım
2008
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5728
23
Ocak
2008
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26687
24
Ekim
2007
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

5397
03
Temmuz
2007
Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun (Polis, jandarma ve Devlet İstihbarat içerikli)

5651
04
Mayıs
2007
İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

5457
09
Şubat
2006
Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun

5398
21
Temmuz
2005
Özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunda ve bazı kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun

5369
16
Haziran
2005
Evrensel Hizmet Kanunu (5809 No.lu kanun ile değiştirilmiş son hali)

2813
05
Nisan
1983
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kuruluşuna ilişkin kanun (5809 No.lu kanun ile değiştirilmiş son hali)

406
04
Şubat
1924
Telgraf ve Telefon Kanunu (5809 No.lu kanun ile değiştirilmiş son hali)

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği Eki

İnternet Alan Adları Tebliği Eki

EK 1 - Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri

EK 2 - Kullanım Hakkının Verilmesi ve Ücretlerinin Ödenmesi Hakkında Usul ve Esaslar

5453
5397 Sayılı Kanunda Değişiklik

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

AL-SAT Yöntemiyle ADSL/G.SHDSL Toptan Satış Referans Teklifi

Referans Yerel Ağa Erişim Teklifi

Referans Veri Akış Erişim Teklifi

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi Yöntemi ile Yapılan Aramalara İlişkin Faturalama Hizmeti Sağlama Yükümlülüğüne İlişkin Usul ve Esaslar

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TTTE - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

KET - Kısa Mesafe Telsiz Erişimi Yönetmeliği

UMTS Hizmet Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme Planı

UMTS Hizmet Altyapılarına ilişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin (Lisanslarının) Asgari Değerlerinin Belirlenmesine ilişkin Karar

Telekom Yoluyla Dinleme Yönetmeliği

2007 Yılı Yetkilendirme Ücretleri

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

Sabit Telefon Şebekesine Erişim veya Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmetlerine Yönelik İlgili Piyasalarda Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyatı Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslara i...

Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Erişim Teklifi - 2006

Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar ( 4 Ekim 2006 Tarihli gazetede yayınmalan Bakanlar Kurulu Kararı )

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik - Ek A13 : Rehberlik Hizmeti

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Uzak Mesafe Telefon Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

2006 Yılı Yetkilendirme Ücretleri

Numara Türlerine Göre 2006 Yılında Uygulanacak Numara Ücretleri

Evrensel Hizmetin Kapsamının Genişletilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı

GenişBant Sabit Telsiz Erişimi Asgari Bedelleri

Kablo Platformu İşletmeciliği Asgari Bedel Tespiti hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararname eki listenin "I Telekomü...

Özel İletişim Vergisi’nin uygulanması ile ilgili, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğ ve yeni ÖİV Beyannamesi

2005 yılı Yetkilendirme Ücretleri (2. Tip TR Kapsamında Sunulan Hizmetlere dair Ücretlendirmeler)

2005 yılı için geçerli Numaralandırma Ücretleri

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Altyapı İşletmeciliği asgari değerlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı

Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı Asgari Bedel Tespiti hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

TBMM 'ye sunulan Elektronik Haberleşme Kanun Tasarısı

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5397 sayılı Kanun

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 5388 sayılı Kanun

5392
Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 29 Haziran 2005 tarih ve 25860 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. )

Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (25 Haziran 2005 tarih ve 25856 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)

Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Henüz Kanunlaşmamıştır.)

Yurtiçi Kiralik Devre Hizmetleri Seviyesi Taahhüdü ve Ekleri

EK 1

EK 2

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EK-A9 UZAK MESAFE TELEFON HİZMETİ BAŞLIKLI EK

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EK-A11 GENİŞBANT SABİT TELSİZ ERİŞİM HİZMETİ

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EK-10 KABLO PLATFORM HİZMETİ

Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi

Numara ücretlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Gider Vergileri Sirküleri / 4 (Kaynak:MALİYE BAKANLIĞI - Gelirler Genel Müdürlüğü)

Özel İletişim Vergisi Tebliği (Kaynak:MALİYE BAKANLIĞI - Gelirler Genel Müdürlüğü)

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik

406 Sayılı Kanun, Telegraf ve Telefon Kanununun geçici 7. maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

02 Temmuz 2004 Tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5189 sayılı, "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Kaynak:TK)

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Kaynak:TK)

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( UMTH Eki ) - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

Kriptolu Telsiz Sistemleri Yönetmeliği (Kaynak:TK)

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (Kaynak:TK)

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik (Kaynak:TK)

Piyasa Denetimi ve Gözetimine Dair Yönetmelik (Kaynak:TK)

Test ve Deneme Amacıyla Geçici Olarak Telekomünikasyon Altyapısı Kurulması ve Kullanılmasına İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Numaralandırma Yönetmeliği (Kaynak:TK) - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2004 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik

Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5071 / Kabul Tarihi: 21.01.2004)

Elektronik İmza Kanunu (Kanun No. 5070 / Kabul Tarihi: 15.01.2004)

Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

2004 Telekomnikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi

Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarih, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri ve Uzak Mesafe Telefon Hizmeti asgari lisans bedellerinin tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı

4971 Sayılı Kanun , Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4502 Sayılı Kanun, Telekom Kanunu

4673 Sayılı Kanun, Telekom Kanunu

4054 Sayılı Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

406 Sayılı Kanun, Telegraf ve Telefon Kanunu

406 Sayılı Kanun, Telegraf ve Telefon Kanunu (Güncel)

2813 Sayılı Kanun, Telsiz Kanunu

Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletişimi Hizmetinin Asgari Bedelinin Tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Telekom Hizmetleri Yönetmeliği - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

2.Tip Ruhsatlar için Telekomünikasyon Kurumu Tebliği - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

2.Tip Ruhsat bedelleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı

Telekomünikasyom Kurumu Tarife Yönetmeliği

Telekomünikasyon Kurumu Tavan Fiyat Tebliği

Telekomünikasyon Kurumu Ulusal Roaming Yönetmeliği

Telekomünikasyon Kurumu Ceza Yönetmeliği

Telekomünikasyon Kurumu Tarih,Tahakkuk ve Tahsilat Yönetmeliği

Erişim Ara Bağlantı Yönetmeliği - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI -

Hakim Konum Tebliğ

Etkin Piyasa Gücü Tebliğ

Rekabet Kurumu 2002 Ceza miktarları tebliği

Rekabet Kurumu 2003 Ceza miktarları tebliği

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik

Ülkemiz
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun