EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
RK KARARLARI
Dosya
Karar No
Karar Tarihi
16-20/326-146
09
Haziran
2016
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası.
16-20/326-146
09
Haziran
2016
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
16-15/254-109
25
Ocak
2016
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sabit telefon hizmeti kapsamında Ev Avantaj tarifelerinde uyguladığı fiyatlandırma yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası
14-45/816-368
11
Aralık
2014
"Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin başvurusuna ilişkin olarak verilen 16.09.2010 tarih ve 10-59/1199-M sayılı Kurul kararının iptali üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebi" konulu Gerekçeli Karar
14-46/831-373
26
Kasım
2014
"Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ücretli olarak kullandırdığı rehber veri tabanını, kendi internet sitesi üzerinden tüm internet kullanıcıları ile ücretsiz paylaşarak mağduriyete sebep olduğu...
14-43/789-352
04
Kasım
2014
"Türk Telekom Grubu'nun dikey bütünleşik yapısını çeşitli uygulamalarıyla güçlendirdiği ve böylelikle pazarda mevcut olan giriş engellerinin ve dikey bütünleşik yapının sebep olduğu pazar kapatıcı etkinin artmasını ve kalıcılaşmasını sağlay...
14-28/558-241
13
Ağustos
2014
"TTNET A.Ş. ile FON Wireless Limited arasında imzalanan Ortak Hizmet Sözleşmesi uyarınca yürütülecek uygulamaya menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi" Konulu Gerekçeli Karar
14-22/456-201
25
Haziran
2014
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sabit telefon hizmeti kapsamında telefon kartına ilişkin fiyatlandırmaları yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası” konulu Gerekçeli Karar
14-04/81-34
22
Ocak
2014
Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında verilen 11.09.2008 tarih ve 08-52/792-321 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi’nin 08.05.2012 tarih ve 2008/14245 E., 2012/960 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine şikayet konusu iddialar bakımından 4...
13-69/938-398
05
Aralık
2013
"Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin TT-VPN hizmetine ilişkin uygulamaları yoluyla kiralık devre ve benzeri hizmetler pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası” konulu Gerekçeli Karar
13-62/864-370
06
Kasım
2013
“Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin son sekiz yılda uyguladığı tüm kampanya ve tarifelerde “GSM hizmetleri pazarı” ve “ mobil şebekeler üzerinden arama pazarı”ndaki hâkim durumunu fiyat sıkıştırması ve yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle kötüye kull...
13-46/601-M
18
Temmuz
2013
“19.12.2012 tarih, 12-65/1667-M sayılı ve 02.05.2013 tarih, 13-25/351-M sayılı Kurul kararları uyarınca yürütülen önaraştırmada TTNET A.Ş.tarafından yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması” konulu Kurul Kararı
13-44/546-242
11
Temmuz
2013
“TTNET A.Ş.’nin diğer internet servis sağlayıcılara abone geçişlerini engellemek ve hizmet iptali talep eden ADSL müşterilerine uygulamada olan tarifeler ile kampanyalardan farklı teklifler sunmak suretiyle perakende genişbant internet piyasasındaki...
13-27/373-174
09
Mayıs
2013
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ve perakende seviyede sunduğu kiralık devre hizmetlerine ilişkin fiyatlandırmaları yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası” konulu Gerekçeli Karar
13-27/372-173
09
Mayıs
2013
“Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin SMS fiyatlamalarında rekabeti engelleyici uygulamalarda bulundukları iddiaları” konulu Gerekçeli Karar
13-27/371-172
09
Mayıs
2013
“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından “tek ses pazarı” veya "GSM hizmetleri" ve "mobil şebekeler üzerinden arama" pazarlarında fiyat sıkıştırması ve yıkıcı fiyatlandırma yoluyla hâkim durumun kötüye kullanıldığı iddiası” k...
13-10/139-74
14
Şubat
2013
“TTNET A.Ş.'nin Tivibu ev hizmeti almak isteyen müşterilere ADSL hizmetinin de alınması şartını getirdiği iddiası” konulu Gerekçeli Karar
12-64/1636-599
13
Aralık
2012
“03.07.2008 tarih ve 08-43/586-219 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesi’nin 13.02.2012 tarih ve 2008/13184 E., 2012/359 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom)’nin uzak mesafe telefon hizmeti işl...
12-59/1583-M
22
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, TTNET A.Ş. tarafından düzenlenen “TTNET-24 Ay Avantaj- FİBERNET6” ve “TTNET Alo ve İnternette 12 Ay İndirim” kampanyaları vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası ve söz konusu kampanyalara yönelik geçici...
12-53/1480-509
01
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) arasındaki trafik değişimi kapsamında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından İSS’lere trafik ücreti ödenmemesinin İSS’leri zarara uğrattığı ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin pazardak...
12-53/1507-526
01
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin veri merkezi erişim hizmetlerinde fiyat indiriminde bulunarak veri merkezi hizmeti sunan işletmecilerin rekabet edebilmesini zorlaştırdığı iddiası” konulu gerekçeli karar
12-41/1154-371
13
Ağustos
2012
13.08.2012 tarih ve 12-41/1154-371 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
12-41/1153-M
09
Ağustos
2012
“TTNET A.Ş. Ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Fiyatlandırma Politikaları Aracılığıyla Perakende Sabit Genişbant İnternet Ve Toptan Sabit Genişbant İnternet Erişim Hizmetleri Pazarlarında 4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesini İhlal Ettikleri İddiasına Yön...
12-33/920-279
14
Haziran
2012
"Mobil işletmecilerin aralarında anlaşarak 444’lü numaralara doğru yapılan aramaları her yöne paketlerinin kapsamı dışına çıkarttıkları iddiası" Konulu Gerekçeli Karar
12-10/328-98
08
Mart
2012
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin internet erişim hizmetlerinin sunulması için gereken altyapıları içeren pazarlarda hâkim durumunu bu pazarlar ve internet erişim hizmetleri pazarlarında kötüye kullandığı iddiasına ilişkin olarak verilen Rekabet Kurul...
11-37/777-243
16
Haziran
2011
16.06.2011 tarih ve 11-37/777-243 sayılı Rekabet Kurulu TNAP kapsamında talep edilen Menfi Tespit Belgesi Kararı
11-06/90-32
27
Ocak
2011
27.01.2011 tarih ve 11-06/90-32 sayılı Rekabet Kurulu Turkcell Kararı
10-73/1526-584
25
Kasım
2010
Vodafone Altyapı Hizmetleri ile Memorex (İnvitel) arasında imzalanmış olan “ Optik Fiberler Üzerinde Vazgeçilmez Kullanım Hakkı Tesisine İlişkin Sözleşme” ye izin verilmesine dair 25.11.2010 tarih ve 10-73/1526-584 sayılı Rekebet Kurulu Gerekçeli Kar...
10-71/1479-567
10
Kasım
2010
TT’nin perakende internet hizmeti sunma talebi ile Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuru hakkında 10.11.2010 tarih ve 10-71/1479-567 sayılı Rekebet Kurulu Gerekçeli Kararı
10-69/1451-551
04
Kasım
2010
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.-Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.-Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 04.11.2010 tarih ve 10-69/1451-551 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
10-69/1450-550
04
Kasım
2010
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 04.11.2010 tarih ve 10-69/1450-550 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
10-59/1195-451
16
Eylül
2010
İnvitel’in TT tarafından satın alınmasına ilişkin 16.09.2010 tarih ve 10-59/1195-451 sayılı Rekebet Kurulu Gerekçeli Kararı
10-34/540-192
06
Mayıs
2010
ADSL işletmeci değişikliğinde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak Rekabet Kurumuna yapılan başvurular hakkındaki 06.05.2010 tarih ve 10-34/540-192 sayılı Rekabet Kurulu Gerekçeli Kararı
10-24/329-117
18
Mart
2010
"Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin SIM kart, kontör kart, dijital kontör, aktivasyon ve diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve perakende satışı pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerini zor...
10-04/39-19
12
Ocak
2010
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, Balıkesir’de TTNET ile diğer internet servis sağlayıcıları arasında ayrımcılık yaptığı iddiasına dair 12.01.2010 tarih ve 10-04/39-19 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
09-60/1490-379
23
Aralık
2009
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasına dair 23.12.2009 tarih ve 09-60/1479-379 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
07-79/990-385
18
Ekim
2007
Rekabet Kurumu’nun, TTNet kampanyaları hakkında yürüttüğü soruşturma ile ilgili 18.10.2007 tarihli ve 07-79/990-385 sayılı kararı
07-63/792-289
02
Ağustos
2007
"Türk Telekomünikasyon A.S.’nin TTNet A.S tarifeleri (“Yaz Fırtınası” kampanyası) vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandıgının tespit edilmesi ve söz konusu tarifelere yönelik geçici tedbir kararı verilmesi talebi." ne dair 2.8.2007 tari...
07-59/676-235
11
Temmuz
2007
"TTNet A.S.’nin “Yaz Fırtınası” kampanyasının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesine aykırılık teskil ettigine iliskin sikâyetler ve konuya iliskin geçici tedbir talebi" ne dair 11.7.2007 tarih ve 07-59/676-235 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
TELKODER tarafından açılan davanın ehliyet yönünden reddine yönelik verilen Danıştay 10. Dairesi'nin Kararını bozan 2011/957 Esas Nolu Karar
Ülkemiz
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun