EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME

 26 Aralık 2014 tarihinde bazı basın yayın organlarında tüm STH lisanslarının iptal edileceği yönünde haberler yayınlanmıştır. Bu konuda TELKODER tarafından yapılanlar ve gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Söz konusu haberin yayınlanmasından önceki hafta;

- TELKODER tarafından BTK'nın Yetkilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapacağına ilişkin duyumlar alınmış, bu değişiklik ile ilgili koşulların yer aldığı (BTK internet sitesinde yayınlanmamış) 12 Kasım 2014 tarihli Kurul Kararının, Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılması düşünülen değişiklik taslağının ve gerekçelerinin tarafımıza verilmesi için Bilgi Edinme başvurusu yapılmıştır.

- BTK internet sitesinde Yetkilendirme Tanım, Kapsam ve Sürelerinde değişiklik yapıldığını belirten bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu değişiklikler ile STH lisanslarının "Bildirim" kapsamından çıkarıldığı, buna karşılık bildirim kapsamındaki bazı hakların "Kullanım Hakkı" tarafına ilave edildiği görülmüştür.

Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından;

- BTK ile gerekli görüşmeler yapılmıştır.

- Aynı gün akşamüstü BTK tarafından STH lisanslarının iptal edilmesinin söz konusu olmadığına dair ekteki açıklama yayınlanmıştır.

TELKODER, üyesi olsun veya olmasın hiçbir işletmecinin hak kaybına uğramaması için süreci dikkatle takip etmektedir. BTK'dan alınacak resmi bilgilere dayalı olarak Hukuk, iletişim ve yönetimsel girişimlerini belirleyecektir.

Bu konularda TELKODER'in temel yaklaşımı ve prensipleri şöyledir;

-Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe yer alan itibarlı, vergisini ödeyen işletmeciler yasalara uygun davranmakta, ilgili kamu kuruluşlarının tam denetimi altında faaliyet göstermekte, rekabeti desteklemekte ve bu yolla tüketicinin yarar sağlamasını amaçlamaktadırlar.

- Ülkemizde yasal olmayan faaliyette bulunan firmalara uygulanacak cezalar yasalarımızda bellidir.

- Tüm işletmecilerin hem ülke güvenliği hem de tüketicilere karşı sorumluluğu vardır... Temsil ettiğimiz, yasalara uygun hareket eden ve saygın alternatif işletmeciler için vatandaşların haberleşme mahremiyetinin korunması esastır, özgürlükler esastır, hukuk esastır.

- Son zamanlarda yapılan düzenlemelerin birçoğunun aceleye geldiği, sonunda bir fayda sağlamadığı ve fakat işletmecilere mali ve idari yükler getirdiği görülmektedir.

- Yapılacak düzenlemeler varsa bunlar mutlaka ilgili işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülerek yapılmalıdır. Şimdiye kadar danışılmadan yapılan düzenlemelerin sonuç vermediği unutulmamalıdır.

Saygılarımızla,

TELKODER Yönetim Kurulu

İlgili Dokümanlar
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun