EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
TELKODER'İN TARAF OLDUĞU KARARLAR
29 Eylül 2014
Türk Telekom'un Ev Avantaj tarifelerinde uyguladığı fiyatların 4504 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan başvurunun Rekabet Kurumu tarafından reddine ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu id...
2013/77
27 Haziran 2014
Dilekçe Tarihi
TİB'in görev ve yetkileri kapsamında Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin kuracakları Altyapılara İlişkin Usul ve Esasların 3. Maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli Davaya ilişkin Danıştay 13. Dairesinin 2013/77 Esas Nolu Kara...
2012/1332
12 Mart 2014
Evrak Tarihi
Türk Telekom'un özelleştirilmesine dair Değer Tespit Komisyonu raporunun verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2012/1332 Esas Nolu Kararı
2013/2910
25 Şubat 2014
Evrak Tarihi
STH işletmecilerinin trafiklerinin TİB'e iletilmesine dair BTK kararının 1. 2. 3. ve 5. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davaya ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 2013/2910 Esas Nolu Kararı
2009/5170
24 Ekim 2013
Evrak Tarihi
BTK'nın 2009/DK-08/328 sayılı kararının iptaline yönelik kısmı kabul verilen Danıştay 13. Dairesi'nin 2009/5170 Esas Nolu Kararı
2012/685
21 Mart 2013
Evrak Tarihi
Türk Telekom'un perakende internet sunumuna yönelik BTK Kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin itiraz kapsamında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2012/685 Esas Nolu Kararı
2008/14245
08 Mayıs 2012
Evrak Tarihi
Türk Telekom'un perakende tarifelerini toptan tarifelerin altında belirlemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla TELKODER tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin Rekabet Kurulu'nun 11.09.2008 tarih ve 08-52...
2009/4562
20 Aralık 2011
Evrak Tarihi
Türk Telekom'un Fikshatt tarifesine ilişkin BTK'nın 21.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/243 sayılı kararının 3. ve 4. bentlerinin iptalini öngören Danıştay 13. Dairesi'nin 2009/4562 Esas Nolu Kararı
2007/1056
23 Haziran 2009
Evrak Tarihi
Türk Telekom tarafından hazırlanan 01.02.2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni ücret tarifesinin onaylanmasına ilişkin 25.12.2006 tarih ve 2006/DK-07/777 sayılı BTK kararının iptaline yönelik alınan Danıştay 13. Dairesi'nin 2007/1056 Esas Nolu Kar...
08 Nisan 2008
Evrak Tarihi
Söz konusu bilgi talebine istinaden T.C. Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu cevap
10 Mart 2008
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Birimine “Evrensel Hizmet Gelirleri" hakkında vermiş olduğu Bilgi Edinme Başvurusu
07 Mart 2008
Evrak Tarihi
Söz konusu bilgi talebine istinaden T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu cevap
14 Şubat 2008
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Edinme Birimine “5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin uygulamaları" konusunda vermiş olduğu Bil...
2007/9433
01 Kasım 2007
Evrak Tarihi
Danıştay 13. Dairesi'nin derneğimizin 19 Haziran 2007 tarihinde verdiği dava dilekçesine dair almış olduğu 11.09.2007 tarihli ve 2007/9433 esas no.lu karar
01 Kasım 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği Türk Telekom A.Ş.'nin Temmuz 2007'de yürürlüğe giren tarifesinin onay kararının iptali istemini içerir dava dilekçesi
2007/1056
01 Kasım 2007
Evrak Tarihi
Danıştay 13. Dairesi'nin Türk Telekom A.Ş.'nin yeni tarifelerine dair Yürütmenin Durdurulması Kararı
01 Kasım 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği Türk Telekom A.Ş.'nin Mart 2007'de yürürlüğe giren tarifesinin onay kararının iptali istemini içerir dava dilekçesi
19 Haziran 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği “Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2inci ve 3üncü maddelerinin duruşmalı olarak...
Yargı
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun